Tydliga streck på vägen
vägmarkeringar

Tydliga streck på vägen

Du tänker förmodligen inte ens på att de finns där, de vita strecken och pilarna i körbanan. När du närmar dig en rondell vet du precis vilken fil du ska köra i. Du ser var man får köra om och var det är förbjudet. Den information vi får genom vägmarkeringar är helt enkelt oumbärlig.

För den som har dåligt lokalsinne eller är turist är det livsviktigt att man får veta vart man ska köra. Vägmarkeringar ska vara hållbara och tydliga. Särskilt om det är dimma eller dålig sikt utmed körbanan är det viktigt att alla streck på vägen verkligen är rätt placerade.

 

Många behöver vägmarkeringar

Det behöver inte ens handla om en väg, för det finns många fler tillämpningar för vägmarkeringar. Äger du en hyresfastighet eller ett företag vill du säkert märka upp parkeringsplatserna med tydliga rutor på asfalten. Vid varuleveranser kan det ibland vara bra att markera var ingången till lagret finns.

På många ställen i vårt land underlättar det alltså att man ser en pil på marken. På skolgården, idrottsplatsen eller kommunala samlingspunkter kan det också finnas behov av uppritade linjer för till exempel bollspel.

 

Vill du beställa vägmarkeringar?

Ska du anlägga en ny väg behöver du också vägmarkeringar. Som fastighetsägare kanske du har försummat parkeringsrutorna, men du kan lätt åtgärda det. Vägmarkeringar kan beställas, precis som allt annat. Det finns företag som tillverkar dem här i Sverige. Pilar och streck består av en sorts plastbeläggning, och räfflor och liknande fräses ut. När du kör på motorvägen är räfflorna till för att du ska märka om du inte håller dig rätt i filen.

Det bästa med att specialplasten tillverkas i Sverige är att du kan få professionella råd och tips om du behöver konsultera företaget. Du kan också få speciella markeringar utförda efter dina egna önskemål. Länktips: https://www.svevia.se/vagmarkering