Äktenskapsförord: Ett viktigt juridiskt verktyg för ett harmoniskt äktenskap

12 maj 2022 Theodor Selimovic

editorial

Ett äktenskapsförord är en överenskommelse mellan makar som förklarar hur deras ägodelar ska delas i händelse av skilsmässa eller dödsfall. Även om det ibland kan kännas aningen känsligt att diskutera dessa frågor, kan ett äktenskapsförord faktiskt bidra till att stärka äktenskapets kärna genom att minimera potentiella konflikter kring ekonomiska frågor. Låt oss dyka djupare in i vad ett äktenskapsförord innebär.

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett juridiskt bindande dokument som preciserar vilka egendomar eller tillgångar som ska undantas från bodelningen i händelse av en separation mellan makar. I Sverige är huvudregeln att all egendom som makarna äger vid tidpunkten för separation är giftorättsgods och ska delas lika. Men genom att skriva ett äktenskapsförord kan makarna själva bestämma att vissa egendomar ska vara enskild egendom och undantagna från denna bodelning.

Varför är ett äktenskapsförord viktigt?

Ett äktenskapsförord kan hjälpa till att undvika tvister och konflikter som uppstår på grund av ekonomiska oenigheter vid en skilsmässa. Oavsett om ni har olika tillgångar när ni gifter er, om en av er driver en framgångsrik verksamhet som ni inte vill ska riskera att splittras vid en eventuell skilsmässa, eller kanske har mottagit ett arv som ni vill ska förbli inom familjen, kan ett äktenskapsförord säkerställa att era intressen skyddas.

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord och dess utformning

Tänk på att äktenskapsförordet måste vara skriftligt, undertecknat av båda parter och registrerat hos Skatteverket för att vara giltigt. Formuleringen i äktenskapsförordet är mycket viktig, och det är här juridiska experter kan vara extremt användbara. En liten men viktig detalj kan vara skillnaden mellan ett fullt skydd och en kostsam tvist.

Att utforma ett juridiskt korrekt äktenskapsförord kräver en hel del kunskap och erfarenhet. Därför är det rekommenderat att anlita en juridisk expert när man skriver ett äktenskapsförord. Deras kompetens och förståelse för juridiska komplexiteter kommer att hjälpa er att skapa ett äktenskapsförord som säkerställer att era tillgångar skyddas på lämpligt sätt.

Äktenskapsförord kan ses som en försäkringspolicy mot olyckliga framtida händelser. Höjden av klokhet ligger i att vara beredd, och som ett första steg mot att skapa ett sådant skydd, rekommenderas det att du besöker Nordins Juristbyrå. Med en team av erfarna jurister, kan Nordins Juristbyrå ge hjälp och vägledning i processen med att skapa ett äktenskapsförord som är skräddarsytt för era specifika behov. Det är viktigt att känna sig trygg när det kommer till äktenskapet, och med deras hjälp kan äktenskapet vila på en stabilare grund. Besök https://www.nordinsjuristbyra.se/ för mer information.

Fler nyheter