skola svedala

En skola i Svedala som ger lust att lära

På en väletablerad skola i Svedala har man lyckats skapa den perfekta balansen mellan lek och lärande. Arbetssättet som ligger till grund för skolans metoder grundar sig på Friluftsfrämjandets pedagogik som kallas I Ur och Skur. De metoder man använder lever upp till den svenska läroplanens krav genom utomhuspedagogik, friluftsliv, upplevelsebaserat lärande och medvetet ledarskap. Continue Reading ”En skola i Svedala som ger lust att lära”