En skola i Svedala som ger lust att lära

18 mars 2022 william eriksson
skola svedala

editorial

På en väletablerad skola i Svedala har man lyckats skapa den perfekta balansen mellan lek och lärande. Arbetssättet som ligger till grund för skolans metoder grundar sig på Friluftsfrämjandets pedagogik som kallas I Ur och Skur. De metoder man använder lever upp till den svenska läroplanens krav genom utomhuspedagogik, friluftsliv, upplevelsebaserat lärande och medvetet ledarskap. 

Elever på http://www.skabersjoskolan.se/skabersjoskolan/extern/ får dagligen komma ut i skog och mark och på det sättet lära sig läsa, räkna och förstå världen. Undervisningen utomhus varvas med lektioner i klassrum. Skolan har små, trygga åldersintegrerade klasser i årskurserna F-1, 2-3 och 4-5. Eleverna lär sig genom de blandade klasserna att samarbeta och använda varandras kunskaper på ett lekfullt och naturligt sätt. Genom utomhuspedagogisk undervisning får barnen också möjlighet att skapa intresse för friluftsliv.

 

skola svedala

 

Att lära sig räkna med kottar och pinnar 

På denna skola i Svedala tar man tillvara på barnets nyfikenhet, upptäckarglädje och rörelsebehov på ett naturligt sätt. Kunskaperna kan lika gärna inhämtas i skolans klassrum som i de klassrum naturen erbjuder. Eleverna får lära sig att laga mat i friska luften, bygga vindskydd, klättra och sitta stilla för att iaktta omvärlden. Visst är det lättare att komma ihåg vad man har lärt sig när man räknar myror på marken eller fåglar som flyger än att titta på en bild?

Upplevelsebaserat lärande tar tillvara på barns naturliga förmågor och på skolan i Svedala får de en trygg bas att stå på innan de ger sig upp till de högre klasserna. Skolan ligger i ett tryggt område med naturen inpå knutarna vilket också gör det möjligt för barnen att ha egna odlingslotter där de kan följa naturens växlingar. De får så på våren, skörda på sensommaren och kratta löv på hösten. Självklart har man en skördefest för att visa upp och glädjas åt resultatet av allt arbete.

Fler nyheter