Erfarenheter från livets bortre ände

25 juni 2020 Mikael Barani
Erfarenheter från livets bortre ände

Ålderdomen kommer att komma till oss alla någon gång.
Detta är en tid i livet då vi får mer tid till att reflektera över det som har varit och allt som vi har upplevt. Förhoppningsvis får vi också möjligheten till att dela med oss av våra erfarenheter till en yngre generation. 

Här i väst har vi kanske glömt bort detta med de äldres visdom. I takt med att teknologin utvecklas så fort, och vi inte har tid för att själva ta hand om våra äldre, så har vi tappat kontakten mellan generationer.
I många andra kulturer så är det däremot fortfarande så att närheten över generationsgränserna finns kvar. Man umgås tillsammans i vardagen och har därför en annan relation till varandra än, generellt sätt, vi till exempel har i Sverige.

Dessutom är just den teknologiska utvecklingen också en anledning till främmandeskap mellan äldre och yngre.
Teknik i sig är fantastisk och har gett oss internet, bilar, hörapparater tillbehör och mycket mer. Däremot så har vi människor kanske tolkat våra äldre som passé på grund av att de inte hänger med i utvecklingen.
Däremot har de äldre varit med om mycket livserfarenhet som fortfarande gäller oss alla. Vi är trots allt – tekniken till trots – samma sorts varelse som vi har varit i hundratals år.

Nästa gång du talar med en äldre människa – fråga hur det var när de växte upp. Du kommer garanterat att få höra en massa fascinerande berättelser och erfarenheter som du själv kan relatera till. 
Vi är alla både elever och lärare inför varandra. Vi kan applicera lärdomar från andras liv på det som vi själva är med om. Så länge vi är öppna och lyssnar på varandra – och lägger ifrån oss mobiltelefonerna – så kommer vi att upptäcka att vi är mer lik än olik människan som vi har framför oss. 

 

Fler nyheter