Välj valfri funktion på ett entresolplan

17 oktober 2021 Lily Hansen
Välj valfri funktion på ett entresolplan

editorial

Många butiker, restauranger och andra företag, har behov av ytor till olika funktioner. Idag är det många som bygger ett entresolplan för att få den där extra ytan som man kan använda till något annat än i den övriga lokalen. Och där är det enbart fantasin som sätter gränser. Du kan välja att få en gräddhylla till din restaurang, en specialavdelning till din klädesbutik, ett kontor till ditt företag eller varför inte ett lager?

Entresolplanet kan vara något som öppnar upp lokalen eller så kan det vara något som döljer vissa ytor. När man skapar en entresol i ett köpcentrum, en restaurang eller ett bibliotek så gör man gärna det för att besökaren ska få en överblick och en luftigare upplevelse. Men om man istället bygger en entresol där man vill ha avskildhet så kan det vara för att man där vill ha sitt lager, sin personalmatsal eller sitt kontor. Det kan finnas många olika tankar och lösningar.

 

 

Smarta lösningar för företaget

Om man väljer att ha en entresol så kan man även fundera över vilka lösningar man vill ha för att komma upp och ned från det planet. Har man en butik så är det vanligt att man sätter rulltrappor. Men man kan även sätta hissar och andra lösningar. Entresolplan som finns på ett lager, kan innebära att man vill frakta upp och ned tyngre material. Då kan exempelvis en större hiss eller en travers vara lösningen.

Hur man väljer att inreda sitt entresolplan, och vad man vill använda det till, lämnar få gränser. Det enda man ska tänka på är att följa riktlinjerna för ett entresolplan, som vilken storlek det får ha och hur man skapar en god bärighet. Man ska även tänka på att det inte finns någon fallrisk eller andra felaktigheter i konstruktionen som kan innebära någon ökad risk.  

Fler nyheter