Vem utfärdar invaliditetsintyg?

22 februari 2022 patrick pettersson
invaliditetsintyg

editorial

Om du behöver att ditt försäkringsbolag ersätter dig efter en svår olycka kan de behöva bevis på invaliditet. Du kanske vill göra detta om du råkat välta din cykel och har en stor fraktur, eller en fosterskada.

Vissa läkare kommer att skriva ut dessa intyg utan att träffa dig. Godkänn inte om det ges till dig på det viset. Försäkringsbolag kräver ofta att anspråk utreds och registreras. Om intyget inte är berättigat kan du bli nekad ersättning och det kan vara svårt att överklaga i efterhand.

Försäkringsbolagen har ofta egna mallar som läkare ska följa när de gör bedömningar. Vid fraktur kan ortopedläkare bli skyldig att skriva ut ett invaliditetsintyg. Genom att göra rätt bedömning minskar risken för att ett försäkringsbolag nekar ditt krav.

 

invaliditetsintyg

 

Hur ska du förbereda dig inför bedömningen?

Seriösa läkare kommer att ta sig tid att utvärdera. Det handlar inte bara om att skaffa dig ett invaliditetsintyg godkänt av ett försäkringsbolag. Genom att utvärdera din skada kan du också få hjälp till bättre behandling.

Innan du deltar i ett planerat möte är det bäst att förbereda dig i god tid. Skriv om den skada du upplever och hur det känns. Om det är smärta; försök att tänka på alla situationer när smärtan uppstår. Är du trött? Skriv ner hur mycket du tror att du klarar av under en vardag.

Ju mer förberedd du är, desto bättre blir certifikatet. Har du barn som behöver ett intyg kan du dokumentera hur vardagen fungerar. Barn kan också ha svårt att förklara hur smärtan känns, eller till och med källan till smärtan.

Så när det gäller barn kan det vara trevligt om flera olika färdigheter finns med i bedömningen. Kompletterande handikappintyg kan ibland krävas. Det beror inte på att läkaren gjort en sämre bedömning utan för att försäkringsbolaget vill ha ett utlåtande från en annan profession.

 

Fler nyheter