Algoritmerna som får både livet och kuben från www.mastercubestore.se att falla på plats

18 juli 2021
Mikael Barani
Algoritmerna som får både livet och kuben från www.mastercubestore.se att falla på plats

Vi brottas alla med motgångar här i livet. Tillfällen då vi liksom inte tycks kunna ta oss vidare, hur vi än försöker. 
Någonstans handlar det nog om att verkligen erkänna för sig själv att man faktiskt har kört fast. Ibland kommer man helt enkelt inte vidare, inte utan hjälp.

Färgerna faller på plats

Det är som när man sitter och försöker lösa en rubiks kub från www.mastercubestore.se. Det går liksom inte ihop, i varje fall inte förrän man tar hjälp av en guidad video. 
Då blir det plötsligt väldigt enkelt. Sitter man och nöter in den där algoritmen tillräckligt många gånger så kan man lösa en kub på väldigt kort tid.

Det är precis likadant med mer omfattande utmaningar här i livet. Ibland så behöver du få hjälp av någon som redan har gått igenom det som du själv nu genomlever.
Först då kan du få det perspektiv som krävs för att låsa upp tillvaron och kunna börja arbetet med att bearbeta det som dyker upp.

Det största problemet vi människor har är ofta att erkänna för oss själva att vi behöver hjälp. Vi kan kämpa in i det sista med något hellre än att bara räcka ut en hand till de människor som vi har omkring oss.
När vi dock vågar göra det, ta hjälp, så faller plötsligt allting på plats – precis som med kuben.

Om du ser till dig själv, idag, har du säkert många saker som skulle kunna lösas bara du vågade fråga någon om lite assistans. Det kan vara allt från livets små enkla företeelser till mer komplexa saker som behöver nystas i.
Det är nämligen helt okej att erkänna för sig själv att man inte kan hantera sig själv.
Våra tankar och känslor kan ibland överrumpla oss till den milda grad att vi inte riktigt kan känna igen oss själva i vardagen.

Fler nyheter