Bygga upp eller riva ner

26 juli 2020 william eriksson
Bygga upp eller riva ner

Många gånger när vi tittar på klipp eller tv-serier om byggnation och inredning så ser det väldigt enkelt ut. Visst, ofta finns det något enstaka problem eller ovälkommen överraskning – kanske lite krångel med elektriciteten eller ruttet trä – men överlag går det snabbt och lätt. Verkligheten ser sällan ut så, speciellt om man är inne i centrum i en stad där det är tätt mellan husen. Att renovera och riva ut gammalt byggmaterial kräver kunnande och erfarenhet. Dessutom är det viktigt att ha tillgång till rätt maskiner. Det är trångt, dammigt och svårt att transportera bort rivningsmassor, betong och tegel.

 

Dagliga rutiner för experterna

För de flesta är ett husbygge eller renovering något man gör en eller några få gånger under sin livstid, men självklart är det vardag för de som jobbar med detta. Det innebär att det måste finnas en schysst arbetsmiljö och rätt utrustning, så att det blir drägligt att utföra uppdragen. Ta kontakt med arbetarna på Betonghåltagning i Stockholm för att få information om hur de jobbar. Många gånger behövs det ett antal beräkningar för vilka vikter som golven eller marken tål samt hur maskinerna ska ta sig dit och ut igen. Önskemål från kunden men också från andra installatörer ska vägas samman. Ibland krävs en skräddarsydd lösning.

 

Fjärrstyrda rivningsrobotar

När utrymmet är begränsat använder många i den här branschen en robot som är mycket mindre än en klassisk grävmaskin. Det förklaras delvis av att föraren inte behöver plats på maskinen då den kontrolleras utifrån. Dessutom är den här typen av maskiner eldrivna, vilket betyder mindre buller och inga avgaser. Vid behov kan verktygen på robotens armar bytas ut. Det är många saker man behöver ta hänsyn till i olika miljöer; ibland med farligt material i omgivningarna eller krav på att inte störa med ljud eller vibrationer. Utrustningen har till och med skapat ett eget begrepp, brokkning. 

Fler nyheter