Hållbara och snygga lösningar för byggnader
byggnadssmide

Hållbara och snygga lösningar för byggnader

Precis som med människokroppens skelett så börjar konstruktionen av byggnader med ett ramverk. Utifrån arkitektens ritning görs byggnadstekniska beräkningar för belastning, hållbarhet och anpassning till användningsområdet. Detta stålskelett kan bestå av balkar, rutnät eller pelare.

I skyskrapor, järnvägsstationer eller shoppingcenter är det vanligt att använda byggnadssmide eller stålkonstruktioner. De ska hålla i decennier och stå emot både yttre faktorer som väder och vind och inre faktorer som flitig användning av människor och deras utrustning. Det är enkelt att göra förändringar vid behov och materialet är näst intill underhållsfritt. Dessutom är stålbalkar lätta att hantera vid transport och montering. 

 

Material med nio liv

Om en byggnad behöver rivas så kan stålet återvinnas och användas i ett nytt bygge. Detta gör stålet miljövänligt, vilket är en egenskap som spelar in vid valet av material samt för kostnaden. Att välja rätt material kan vara avgörande för tidsåtgång och ekonomi.

Att dessutom bygga med prefabricerade element ger bra kontroll över projektet.
Ibland måste man naturligtvis låta skräddarsy och anpassa allting. Vilka mått är rimliga för det bygge du planerar? Hur ska stålet kombineras med trädetaljer? På https://www.jbsmide.se/ hittar du erfarenhet och kunskap. Kontakta dem för att få råd och diskutera dina önskemål. 

 

 

Skapa uppmärksamhet

Självklart finns det ett antal sevärda hus och byggnader i världen där byggnadssmide varit avgörande; köpcentret Emporia utanför Malmö, världens högsta byggnad Burg Khalifa i Dubai och Museet för konst och vetenskap i Valencia är några exempel. Tekniken utvecklas ständigt och gör nya saker möjliga. Att göra beräkningar för kupoler har blivit enklare nu när det går att göra 3D-modeller.

Då kan svetsfogar och exakta vinklar testas i förväg. Så var fallet till exempel för renoveringen av Nationalmuseum i Stockholm. Skänk också några tacksamma tankar till de som byggde Ölandsbron eller Höga Kustenbron när du passerar där nästa gång.