Pålning i Västerås ger bra grundförutsättningar

28 februari 2022 william eriksson
pålning

editorial

I byggarbete är grunden det allra viktigaste. Det är lätt att som lekman tänka att ett billigt alternativ kan fungera lika bra som ett mer kostsamt sådant. Många har tyvärr fått uppleva konsekvenserna av ett sådant val. Utan en bra grund går allt arbete snart förlorat och därför är det också viktigt ekonomiskt att se till att grunden är stabil. Det finns många företag som erbjuder det som kallas för pålning i västerås. Pålning är ett paraplybegrepp för många olika tekniker som används för att göra grunden trygg och stabil.

Hur fungerar pålning i Västerås och vad innebär det?

Eftersom pålning är en metod som används för att stärka och stabilisera byggnader genom att göra marken stark under dem, måste pålar slås ner i marken tills de når berg eller hård mark.  Vilka sorts pålar man väljer beror på de behov som krävs av den mark som pålningen skall ske på och vilken geoteknik man måste ta hänsyn till. Därför måste ett företag som sysslar med ålning i Västerås ha fullständig koll på områdets jordmån och bergarter och hur dessa pålas. 

 

pålning

 

Metoder inom pålning som kommer passa just dig och dina behov?

Injekteringspålar är ett skonsamt och kostnadseffektivt komplement till traditionell pålning. Metoden innebär att cement sprutas ut i jorden runt pålen. När det är svårt att nå botten kan injekteringspålar vara svaret eftersom man med denna metod borrar samtidigt som injektering sker. När man bygger villor och mindre byggnader används ofta stålpålning, som innebär att stålpålar förs ner i foderrör som borrats i berggrunden. År 2016, när Stockholms stad började bygga det nya Slussen – som har en riktigt besvärlig grund, tvingades man använda en rad olika metoder för att nå framgång. Man använde då bland annat stålkärnepålar, som är kostsamma men mer stabila än andra metoder. Det nya Slussen står helt klar år 2025.

Fler nyheter