Uppgradera världen via en klockbutik i Stockholm

20 september 2020 Mikael Barani
Uppgradera världen via en klockbutik i Stockholm

”Var mästaren i ditt eget kungarike” var ett budskap som filmskaparen Guy Ritchie levererade på Joe Rogans podcast härom året. Det grundläggande budskapet bakom orden var att känna självkänsla och inte jobba för att få andras godkännande – för det är så vi tappar vår integritet och blir till en annan person än den vi i själva verket är.

Förändring – utifrån och in

Ritchie tog upp att resan hit också är kantad av att förlora saker – för att inse att du inte är dessa saker. Samtidigt ansåg han att man ska ”spela spelet”, för det är så världen är uppbyggd. Detta gjorde han bland annat genom att klä sig väl och se till att ha ett respektabelt yttre, enligt sina egna definitioner.

Det är förstås upp till var och en att avgöra om det finns en poäng i det han säger. Däremot så skulle nog många säga att det finns ett spel att spela. Vill man förändra (eller förbättra) detta spel så gör man det därför bäst inifrån. Genom att klä sig propert och till exempel skaffa ett snygg armbandsur från en klockbutik i Stockholm så signalerar man också att man är en del av spelet. Det är först då man kan börja förskjuta det åt det håll som man själv vill.

För vi börjar allt mer märka att spelet tenderar att vara ohållbart. Det handlar både om vårt eget mående och hur vi behandlar den planet som vi bor på. Under de senaste decennierna har vi allt mer vaknat upp till att det finns en grundläggande problematik gällande den livsstil som detta spel för med sig.

Är det något som vi människor har bevisat så är det att vi kan anpassa och överleva. Det kommer vi även att göra denna gång även om tillvaron kan kännas tuff och svårnavigerad. Det är nämligen i mörkret som ljuset skiner som starkast.

Fler nyheter